WTZ w prasie!!!

Praca z osobami niepełnosprawnymi to duża satysfakcja.

Osoby niepełnosprawne dają nam dużo od siebie, a my staramy się oddać im jak najwięcej… 

Swoim podopiecznym zapewniamy zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez nas terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie. 

Miło nam poinformować, że w gazecie Tygodnika OKO ukazał się artykuł o Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie
( OKO nr 407/19, str. 8) ?
Dziękujemy za docenienie naszej pracy i miłe słowa.