Spartakiada „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ”

Spartakiada osób niepełnosprawnych „Integracja przez aktywność”

Na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyła się Spartakiada osób niepełnosprawnych „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ”, cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie” pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice.  Dla uczestników imprezy to niezapomniane przeżycie, które sprzyja integracji, wzbudza ducha sportowej rywalizacji oraz pozwala pokonywać własne bariery i ograniczenia. Dla naszych podopiecznych sam start jest dużym sukcesem i wszyscy uczestnicy mają poczucie, że są zwycięzcami własnych słabości. To był dzień, kiedy wszyscy uczestnicy mogli się zintegrować oraz przeżywać radość z osiągnięć sportowych.