Regaty w Domaniowie

Udział WTZ w XII Rekatach Kajakowych Osób Niepełnosprawnych w Domaniowie.